Actueel

Op deze pagina kunt u actuele artikelen of nieuwsflitsen nalezen, onder vermelding van de bron als u meer informatie over het betreffende onderwerp wil weten. Indien u nadere informatie via
RS Interim Management wil ontvangen kunt u dat laten weten
via het e-mailadres: rob.schaap@rs-interimmanagement.nl of via telefoonnummer +31(0)6-14388360

Business Control Framework (BCF) / Business Proces Management (BPM)

Ondernemen en risico zijn begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Als ondernemer bepaalt uzelf hoe de verhouding tussen ondernemen en risico wordt ingericht en onderhouden. Echter u wilt de aanwezige risico’s, wel beheersbaar houden.

Het BCF is de combinatie van maatregelen die uw onderneming stuurt in de richting van het behalen van haar doelen, waarbij de aanwezige risico’s beheersbaar blijven. De kans dat uw onderneming bij deze omstandigheden “de bocht uitvliegt” wordt door de aanwezigheid van het BCF aanzienlijk teruggebracht.

En dus zien we tegenwoordig, dat ondernemingen steeds meer aandacht schenken aan het ontwikkelen en het organisatie breed implementeren van een BCF.

Onderwerpen die in een BCF aan de orde komen zijn o.a.

  • Ondernemingsstrategie
  • Operationele processen, business & financieel
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Risicomanagement
  • Beheersmaatregelen en informatievoorziening
  • In – en externe assurance.

Uitstel Wet DBA

Sinds 1 mei jongstleden is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met de DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling een overeenkomst afsluiten, waarin staat wat hun werkrelatie is.

Het idee is dat zo eenvoudig is te controleren of iemand echt als zelfstandig ondernemer werkt.

Bij de VAR was alleen de ZZP’er aansprakelijk als er bij een controle sprake bleek te zijn van een loondienstverband. Met de Wet DBA komt de verantwoordelijkheid ook bij de opdrachtgever te liggen.

Maar er is veel onzekerheid over de Wet. Verschillende bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen uit angst voor problemen of boetes. Een groot aantal ZZP’ers zit daardoor in onzekerheid.

Daarom stelt het kabinet de Wet uit tot 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst dit jaar en komend jaar geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt als er per ongeluk fouten zijn gemaakt in de op dit moment gehanteerde modelovereenkomsten.

Om niet in een zwart gat te vallen, er is geen VAR meer om terug te vallen, is de aanbeveling om gebruik te maken van de modelovereenkomsten, die aansluiten met de aard van de werkzaamheden en afspraken die opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar willen maken.