Actueel

Op deze pagina kunt u actuele artikelen of nieuwsflitsen nalezen, onder vermelding van de bron als u meer informatie over het betreffende onderwerp wil weten. Indien u nadere informatie via
RS Interim Management wil ontvangen kunt u dat laten weten
via het e-mailadres: rob.schaap@rs-interimmanagement.nl of via telefoonnummer +31(0)6-14388360

Business Control Framework (BCF) / Business Proces Management (BPM)

Ondernemen en risico zijn begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn.

Als ondernemer bepaalt uzelf hoe de verhouding tussen ondernemen en risico wordt ingericht en onderhouden. Echter u wilt de aanwezige risico’s, wel beheersbaar houden.

Het BCF is de combinatie van maatregelen die uw onderneming stuurt in de richting van het behalen van haar doelen, waarbij de aanwezige risico’s beheersbaar blijven. De kans dat uw onderneming bij deze omstandigheden “de bocht uitvliegt” wordt door de aanwezigheid van het BCF aanzienlijk teruggebracht.

En dus zien we tegenwoordig, dat ondernemingen steeds meer aandacht schenken aan het ontwikkelen en het organisatie breed implementeren van een BCF.

Onderwerpen die in een BCF aan de orde komen zijn o.a.

  • Ondernemingsstrategie
  • Operationele processen, business & financieel
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Risicomanagement
  • Beheersmaatregelen en informatievoorziening
  • In – en externe assurance.

De belangrijkste wetswijzigingen vanaf 1 januari 2020 voor ZZP’ers

1. Alle eenmanszaken nieuw BTW nummer

Per 1 januari 2020 krijgen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-nummer. Het huidige BTW-nummer van eenmanszaken bestaat nog uit het Burgerservicenummer (BSN). Het nieuwe BTW-nummer zal deze privacygevoelige informatie niet langer bevatten.

2. Kleineondernemersregeling (KOR) verandert

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je jaaromzet onder de 20.000 euro blijft.

3. Personenvennootschappen gemoderniseerd

Werk je als ZZP’er samen in een vof, maatschap of personenvennootschap (cv), dan krijg je per 1 januari 2020 te maken met het feit dat het verschil tussen een vof en maatschap verdwijnt en daar één vorm voor terugkomt. De wijziging heeft vooral gevolgen voor de aansprakelijkheid. Bij de personenvennootschap krijgt de stille vennoot meer bevoegdheden. Door de regels te vereenvoudigen moet samenwerken aantrekkelijker worden. Let op d.d. 01.01.2020: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

4. Wet DBA

In de wet DBA zijn opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er) samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband. Met een modelovereenkomst voorkomt u dit. U moet dan wel volgens de bepalingen in de modelovereenkomst werken. De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2021. Werkt u al met een modelovereenkomst? Dan kunt u daar gewoon mee doorgaan. Is dit niet het geval, maar wilt u wel goede afspraken maken? Gebruik dan altijd een goedgekeurde modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst. Door te werken volgens een modelovereenkomst weet u zeker dat er geen sprake is van loondienst.