Diensten

Plaatje

RS Interim Management biedt verschillende diensten aan.

Business Control FrameWork / Business Proces Management
Uw Business Control Framework specialist voor het ontwerp én implementatie
Business: dagelijkse operationele processen, business & financieel
Control: beheer & compliance, in – en externe regelgeving
Framework: overzicht binnen de combinatie Organisatie ( structuur ) – Mensen ( cultuur ) – Middelen ( processen ).

Bij het ontwerpen en implementeren van het Business Control Framework komen onderwerpen als de organisatorische inrichting met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de aanwezige én ontbrekende interne informatievoorziening, beschikbare ( financiële ) handboeken en de kwaliteit van de bedrijfsdata expliciet aan de orde.

Financieel Management

Zowel de interne - als de externe verslaggeving staan nadrukkelijker dan ooit in de schijnwerpers. Als u in een spagaat dreigt te komen tussen de betrouwbaarheid van de informatie én het tijdig opleveren hiervan, kan
RS Interim Management u ondersteunen.
Ervaring is aanwezig t.a.v. de verslaggevingstandaarden Dutch GAAP, IFRS en US GAAP, toegepast binnen meerdere projecten op het gebied van zowel de interne als de externe verslaggeving.

Na het begeleiden van meerdere implementaties van IFRS inclusief de wijzigingen in de informatievoorziening én de interne - en externe verslaggeving, is RS Interim Management de aangewezen partner om samen met u dit project tot een goed einde te brengen.

Senior Accounting

Accounting is het geďntegreerde verlengstuk van de dagelijkse business processen, waarbij relevante ( financiële ) informatie tijdig aan de juiste functionarissen geleverd moet worden, gevraagd en ongevraagd. Naast de ervaring op het gebied van accounting binnen de verschillende verslaggevingsstandaarden en de toepassingen bij meerdere recente opdrachten is ook ervaring aanwezig met het werken met
SAP Finance en SAP Business Warehouse / Business Intelligence.

Om concrete én praktische afspraken te maken met de belastingdienst, is het uitgangspunt dat u het binnen de onderneming fiscaal "voor elkaar heeft".
Dit wordt in veel gevallen verzorgd binnen de onderneming door middel van een Tax Control Framework (TCF). Maar u moet ook toegang hebben tot de juiste personen van de Belastingdienst. Deze twee uitgangspunten kunnen u en de onderneming zeer veel werk besparen bij het (jaarlijkse) aangifte traject.

Audit en Assurance

Het vakgebied van Audit en Assurance is breed en veelomvattend. De diensten die RS Interimmanagement aanbiedt hebben betrekking op financiële - en operationele audit.

Corporate Performance Management / Risk Management

Twee vakgebieden die nauw in verband staan met elkaar. Verbeteren van de performance van de onderneming gaat immers tezamen met het inschatten én wel / niet accepteren van risico’s zowel binnen de onderneming als daarbuiten. Hierbij kan RS Interim Management u ondersteunen op het gebied van de inrichting van de informatievoorziening op strategisch, tactisch en operationeel niveau én het beheersen van de risico’s op de gebieden van strategie, operationele processen, financiële verantwoording en compliance.